×

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hipsko respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: nieuwsbrieven ,indien u zich hierop hebt geabonneerd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vollebergh nv, Kromstraat 58/9, 2520 RANST, info@vollebergh.be, 03 235 52 46, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hipsko, Kromstraat 58/9, 2520 RANST, info@vollebergh.be, 03 235 52 46.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vollebergh Schoenen heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

Vollebergh Schoenen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@hipsko.com.
Hipkso voldoet aan duidelijke e-commerce binnen EU met ODR informatieplatform.

 

You can try some popular tags here:

Account

Geen account?
Create an Account
4